Личен подход
с доказани РЕЗУЛТАТИДетективски услуги

Разкриване на изневери

Издирване на лица

GPS проследяване

Видео Наблюдение

Частен детектив

Съдействие при намирането на билогични родители

Частен детектив Емил Христов | Детективски услуги | Разкриване на изневери
- Разкриване на изневери 
- Събиране на данни за физически и юридически лица
- Фирмено разузнаване  
- Проучване на кандидати за работа 
- Намиране на изчезнали и укриващи се лица  
- Консултации на фирми
- Частен детектив             
- Разкриване
- Детективски услуги
- Проследяване    
- Нелоялна конкуренция
- Събиране на сведения за гражданското състояние
- Събиране на данни за костатиране или доказване на факти
- Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти
- Обстоятелства и деяния при изневери
- Събиране на сведения за състоянието, поведението и постъпките на отделни лица.
- Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица
- Изучаване на пазара, събиране на информация за делови преговори
- Доказване на нарушения при реализацията на права върху обекти на  интелектуална собственост
И всички видове детективски услуги,които са разрешени или са по ръба на закона за да улесния клиентите си, да им дам спокоиствието и дискретноста,които са им необходими. 
 
  
Частен детектив, Детективски услуги, Разкриване на изневери
     

Предлагаме следните детективски услуги

Детективски услуги Разкриване на изневери Частен детектив Фирмени консултации Издирване на лица GPS проследяване Видео наблюдение Съдействие при намирането на билогични родители